ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

                                             ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

 1. Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын захиалгаар төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, дүгнэлт гаргах зорилгоор санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Хуулийн этгээд нь 20 /хорин/ төсөвт байгууллагын 2020 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийнэ.

                Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

   1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
   2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
   3. Татварын тодорхойлолт /цахим/
   4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /цахим/
   5. ШШГЕГ-т хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт
   6. Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт
   7. ММНБИ-ийн тодорхойлолт
   8. Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/
   9. Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
   10. Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/
   11. Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/

3. Сонирхсон хуулийн этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 20 –ны 17 цагийн өмнө авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 23 -ны      дотор цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

                                                         Цахимаар хүлээн авах хаяг: khentii@audit.gov.mn

                                                              Холбоо барих утас: 99775390, 99028942 

                                                        ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР