Category

Бидний тухай

Гишүүнчлэл

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА: Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI) – 1996 онАудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын Байгаль орчны аудитын Ажлын...

Харилцагч талууд

АУДИТЫН ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ НИЙГЭМЛЭГЭЭС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ЁС ЗҮЙН АУДИТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО Аудитын Дээд Байгууллагын Эдийн засгийн...