Хөвсгөл аймаг

ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн ...
Мэдээлэл солилцох тухай

Мэдээлэл солилцох тухай

Аймаг, сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгууль 2024 онд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн хүлээх үүрэг, ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэж буй “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт үр ...
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэж буй “Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний ...
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт ...
“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ  НЭМЭГДҮҮЛЭХ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

“Хайр найдвар гэрэл” ТББ, Хөгжлийн шийдэл “Best” хөтөлбөрийн зүгээс зохион байгуулж буй Төрийн байгууллагын албан хаагчдын нийтийн мэдээллийн ил тод ...