Холбоо барих

Хаяг: Улаанбаатар хот-15160, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр

Цахим шуудан: info@audit.gov.mn

Цахим хуудас: www.audit.mn, www.open.audit.mn

Утас: 976-51-261745

 

Газар

 Нэр

Өрөөний дугаар

Өрөөний утас

1

Захиргаа, хууль, эрх зүйн газар

Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын дарга

308

263813

Ерөнхий санхүүч

307

329873

Хүний нөөцийн менежер

306

261585

Хууль эрх зүйн менежер

305А

 

261745

Захиргааны менежер

Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч

305

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан шинжээч

Гадаад харилцааны шинжээч

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

309

264230

 

2

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Газрын захирал, тэргүүлэх аудитор

403

261620

Бодлого, төлөвлөлт хариуцсан менежер

401

322071

Сургалтын асуудал хариуцсан менежер

400

324653

3

Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газар

Газрын захирал, тэргүүлэх аудитор

404

261945

Аудитын удирдлагын менежер

410

323266

4

Санхүү-нийцлийн аудитын газар

Газрын захирал, тэргүүлэх аудитор

102

261663

Аудитын менежерүүд

106

261885

Аудитын менежерүүд

107

260512

Ахлах аудитор, аудиторууд

104

261740

Ахлах аудитор, аудиторууд

105

261628

Ахлах аудитор, аудиторууд

402

261729

Ахлах аудитор, аудиторууд

408

262071

Ахлах аудитор, аудиторууд

409

263533

 

5

Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар

Газрын захирал, тэргүүлэх аудитор

204А

263755

Аудитын менежерүүд

204Б

261805

Аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд

201

262451

Ахлах аудитор, аудиторууд

202

261675

Ахлах аудитор, аудиторууд

203, 203А

261456

Ахлах аудитор, аудиторууд

403

261729

Аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд

406

329876

Ахлах аудитор, аудиторууд

407

261839

6

Чанарын баталгаажуулалтын алба

Газрын дарга, тэргүүлэх аудитор

405А

329874

Аудитын менежер

405

 

7

 

Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар

Газрын дарга, тэргүүлэх аудитор

402А

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний менежер

402

329878

Эрсдэлийн удирдлагын менежер

402Б

8

Мэдээллийн технологийн төв

Мэдээллийн технологийн төвийн захирал

404А

77003575

Мэдээллийн технологийн менежер

404

Мэдээллийн аюулгүй байдлын администратор, техник хангамж хариуцсан шинжээч

101

77001585

z