Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – "ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ" НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх саналыг хүргүүлэхээр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх саналыг хүргүүлэхээр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Үндэсний аудитын газарт 2023-2024 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх аудитын хуулийн этгээдийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдсан бөгөөд Говьсүмбэр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд МУЕА-ын 2023 оны А/02, А/67 дугаар тушаал, Говьсүмбэр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Үндэсний аудитын газарт 2023-2024 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх аудитын хуулийн этгээдийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдсан бөгөөд Говьсүмбэр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд МУЕА-ын 2023 оны А/02, А/67 дугаар тушаал, Говьсүмбэр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022 ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2023-2024 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2023-2024 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалтын дагуу Төрийн ...