Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХОЛБОГДОХ НЭГЖҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, МЭДЭЭГ ХОЛБОГДОХ НЭГЖҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2024 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг Үндэсний аудитын газрын Захиргаа, хууль эрх зүйн ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2024 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НАМ ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2024 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НАМ ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-д ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ 8 НАМ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХАНДИВЫН ТАЙЛАНГАА ХЯНУУЛАХААР ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ИРҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ 8 НАМ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХАНДИВЫН ТАЙЛАНГАА ХЯНУУЛАХААР ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ИРҮҮЛЛЭЭ.

Орон нутгийн 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн 8 намаас мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайландаа дүгнэлт гаргуулахаар ирүүлснийг Говьсүмбэр аймаг ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - 2025 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН СЭДВИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2025 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН СЭДВИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Төрийн аудитын байгууллагаас иргэдийн оролцоог хангах, олон нийтийн ашиг сонирхол, анхаарлыг татсан асуудалд аудитыг гүйцэтгэх зорилт тавин ажиллаж байна.  Та ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.8-д заасны дагуу аймаг, сумдын иргэдийн ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 2023 оны ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ДОТООД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ДОТООД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Байгууллагын 2024 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Эрүүл амьдралын хэв маяг бүрдүүлэх, зөв хооллолт, стрессийг даван туулах арга зүй” сэдвийн ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД!

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД!

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.8-д заасны дагуу Нам, эвсэл нь ...