Category

Судалгаа, тойм

“Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах” уралдааны шилдэг илтгэлүүд

Д/д Илтгэлийн сэдэв Оролцогч 1 Төрийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод хариуцлагатай байдлыг сайжруулах нь Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитор...