Category

Аудитын тайлан

Дархан-Уул аймгийн ТЕЗ-ийн 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж, дүнг танилцууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар аймгийн ТЕЗ-ийн 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж, дүнг танилцуулж байна. Аудитын тайлантай дараах холбоосоор үзнэ үү. https://open.audit.mn/reportSingle/5853...

Засгийн газрын тусгай сангийн санхүүгийн аудитын тайлан

№ Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгууллагын нэр нэр Аудитын тайлан 1 ХНХС Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан   Татах 2 ХНХС Нийгмийн халамжийн сан   Татах...