Увс аймаг

No posts found.
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээллээ.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэгт “Төрийн аудитын орон нутаг ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Хүүхдийн зуслангийн хувьчлал, хууль тогтоомжийн нийцэл"-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Увс ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Улаангомын дулааны хоёрдугаар станц" ТӨХК-ийн 2020-2022 оны үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт аудитын урьдчилсан ...
НАМ ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДЭЭС ИРСЭН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

НАМ ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДЭЭС ИРСЭН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д “Орон нутгийн Хурлын ээлжит бус, нөхөн, ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт ажилтан албан хаагчдад Төрийн албаны хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримт бичгийн стандартын тухай ...