Увс аймаг

No posts found.
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/162 дугаар тушаалаар баталсан аудитын төлөвлөгөө, Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2024 оны ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Ахлах аудитор Т.Намжил төрийн дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүндэт" медалиар шагнагдсаныг Аймгийн цагаан сарын хүндэтгэлийн ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Говь-алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас зохион байгуулсан бүсийн сургалт, “Төрийн аудитын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт” оруулах санал, хэлэлцүүлэгт дарга, ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

“Төрийн аудитын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт” оруулах санал, хэлэлцүүлгийг Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2024 оны 01 дүгээр сарын ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн захирал Б.Дөлгөөний зохион байгуулсан “Сонсох ажиллагаа болон захиргааны актын талаарх” сэдэвт хэлэлцүүлэг, сургалтад нийт албан ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023-2024 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах ерөнхий чиглэлийг байгууллагын нийт албан хаагчид болон Хувийн аудитын компанийн ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Үндэсний аудитын газрын Санхүү-нийцлийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга бөгөөд Засгийн газрын ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Төрийн аудитын байгууллагын нийт албан хаагчид 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион ...