Увс аймаг

Нэг ч бичлэг олдсонгүй.
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР -  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, Орон нутгийн төсвийн 2021 оны ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР -  САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2022 оны 01 дүгээр 06-ны өдөр цахимаар зохион байгууллаа. Нээлтэд дарга, ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР -   ОРОН НУТГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ДҮГНЭЛТИЙГ АЙМГИЙН ИТХ-Д ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОРОН НУТГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ДҮГНЭЛТИЙГ АЙМГИЙН ИТХ-Д ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт “Төрийн аудитын байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ”, 6.3.2  дахь заалтад ...
ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Гэрээгээр ажиллах аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах зарыг энд дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР -   САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТ

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 дэх заалт, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1 ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР -  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” тогтоол, Увс аймаг дахь Төрийн аудитын ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ