Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан танин мэдэхүйн АХА тэмцээнд нягтлан бодогч О.Мягмарсүрэн амжилттай оролцлоо.

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга нарт өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу үндсэн хуулийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус өдрийн хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын байранд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага, алба хаагчдын дунд зохион байгуулагдсан танин мэдэхүйн АХА тэмцээнд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нягтлан бодогч О.Мягмарсүрэн амжилттай оролцож 3 дугаар байрт шалгарлаа.