Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд санал, дүгнэлт өглөө

Дархан-Уул аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд санал, дүгнэлт өглөө

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэх эрхийн хүрээнд аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд аудит хийж, санал, ...
Дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр "Гүйцэтгэлийн ...
“Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, зөвлөмжийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал” сэдвээр танилцуулга хийлээ

“Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, зөвлөмжийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал” сэдвээр танилцуулга хийлээ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Харилцагч талуудтай харилцах төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Төрийн хэмнэлтийн ...
"Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээний санхүүжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ...
Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд ажил мэргэжлийн уралдаан, волейболын тэмцээнийг зохион явууллаа

Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд ажил мэргэжлийн уралдаан, волейболын тэмцээнийг зохион явууллаа

Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд ажил мэргэжлийн уралдаан, волейболын тэмцээнийг зохион явууллаа ...
100 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан волейболын тэмцээн ажилттай болж өндөрлөлөө

100 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан волейболын тэмцээн ажилттай болж өндөрлөлөө

Монгол Улсад Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд волейболын аварга шалгаруулах нээлттэй тэмцээн Дархан-уул аймагт 2022 оны ...
Тэмцээний бэлтгэл ажил хийгдэж байна

Тэмцээний бэлтгэл ажил хийгдэж байна

Монгол Улсад Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн нэрэмжит насанд хүрэгчдийн волейболын аварга шалгаруулах нээлттэй тэмцээн болон төрийн ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ