Дархан-Уул аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-ын үйл ажиллагаатай танилцаж, харилцан туршлага солилцлоо

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-ын үйл ажиллагаатай танилцаж, харилцан туршлага солилцлоо

Бразил Улсын Рио Де Жанейро хотод болсон АДБ-ын 24 их хурлын “Харилцан туршлага солилцох нь бүгдэд ашиг тустай” уриан дор ...
Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газар Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-т ажиллаа

Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газар Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-т ажиллаа

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан "Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө",  "Аймаг дахь төрийн ...
Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үүнд АОУС ...
Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитын нээлт хийлээ

Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитын нээлт хийлээ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан "Төсвийн захирагчдын 2023 оны санхүүгийн ...
Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ...
"Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх" нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ

“Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх” нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Төрийн аудитын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуулийн дагуу "Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх" нийцлийн аудитын нээлтийн ...
ҮАГ-аас зохион байгуулсан илтгэлийн уралдаанд аудитор О.Мягмарсүрэн амжилттай оролцож "ТЭРГҮҮН" байр эзэллээ

ҮАГ-аас зохион байгуулсан илтгэлийн уралдаанд аудитор О.Мягмарсүрэн амжилттай оролцож “ТЭРГҮҮН” байр эзэллээ

Үндэсний аудитын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зохион байгуулсан "Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах ...
Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аудитор Н.Отгонцэцэг “АОУС 500, Аудитын нотлох ...