Сэлэнгэ аймаг

No posts found.
ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

Сэлэнгэ  аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалт, Монгол Улсын ...
Сэлэнгэ  аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022 онд хийж гүйцэтгэх аудитын сэдэвт иргэд олон нийтээс санал авч байна.

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022 онд хийж гүйцэтгэх аудитын сэдэвт иргэд олон нийтээс санал авч байна.

Хийж гүйцэтгэх аудит нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.3-т  “Иргэд, олон нийтийн анхааралд байгаа үнэн зөв хариу ...
Loading...