Сэлэнгэ аймаг

No posts found.
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ҮР ДҮН - Инфографик

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ҮР ДҮН – Инфографик

“СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН”-гаас бэлтгэсэн инфографик мэдээллийг хүргэж байна ...
ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

Сэлэнгэ  аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалт, Монгол Улсын ...
Loading...