Category

Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ, ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТОГТОЛЦОО, ҮР НӨЛӨӨ” аудитын тайлан-Инфографик

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитын тайлангаас бэлтгэсэн инфографик мэдээлэл хүргэж байна. Tags: Үндэсний Аудитын Газар
1 2 3 4 5