Category

Видео мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТҮҮХЭН ТОВЧОО

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТҮҮХЭН ТОВЧОО   Tags: Дархан-Уул аймаг

Мэндчилгээ

              Түүх домгийн өлгий, хөгжил дэвшлийн түүчээ болсон эх сайхан нутагтаа их баяр цэнгэлийн дээдийг эдэлж, дэнж хотойтол сайхан...

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №6 – АУДИТОР ГЭЖ ХЭН БЭ?

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №6 Аудиторуудын хийдэг ажил, чиг үүрэг, зарчим болон ёс зүйн хэм хэмжээний талаар ҮАГ-ын аудитын менежер Х.Баярмаа, Н.Батсайхан, ахлах аудитор Б.Хишигтогтох...

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №5 – Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлт, үнэ тарифын зохицуулалт, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит

  “АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №5 – Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлт, үнэ тарифын зохицуулалт, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитийн талаар Аудитын гуравдугаар газрын аудитын менежер...

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №4 – Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар

Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдүгээр газрын Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр “Аудитын тухай ярилцъя” подкастын 4-дүгээр дугаарт оролцож Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагааны...
1 2 3