Day

6-р сар 22, 2023

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Иргэд, олон нийт ихээр төвлөрдөг гудамж, талбайд 2023 оны 06 сарын 20-оос 22-ны өдрүүдэд Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, үзүүлэн таниулах материал тарааж,...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

          Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн алба, нятлан бодогчид, ЗДТГ-ын албан хаагчдад 2023 оны...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант сумын төсвийн байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтнууд, ЗДТГ-ын албан хаагчдад 2023 оны 06 сарын 21-ны өдөр 2022...

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨРД УЧИРСАН ХОХИРОЛ БАРАГДУУЛАХ АСУУДЛААР ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА      Төрийн аудитын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг үр нөлөөг нэмэгдүүлэх мөн Төрийн аудитын үйл...