Хэнтий аймаг

БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчдад аймгийн Онцгой байдлын газрын ахмад Г.Золжавхлан “Байгууллагын галын ...
“УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЯВЦЫН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЯВЦЫН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийгдэх гүйцэтгэлийн аудитын явцын уулзалтыг 2023.04.03-ны өдөр зохион ...
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАГНУУЛЫН ХЭЛТСЭЭС ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Харилцагч талуудын оролцооны стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2023 онд АДБ-аас хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн зөрчлийн шийдвэрлэлтийг одоо байгаагаас 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, ...