Хэнтий аймаг

Хуулийн этгээд сонгон шалгаруулах зарлал

Хуулийн этгээд сонгон шалгаруулах зарлал

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын захиалгаар төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайлан, ...
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны нөхөн сонгуульд оролцох нам, эвслийн хандивын тайланг танилцуулж байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны нөхөн сонгуульд оролцох нам, эвслийн хандивын тайланг танилцуулж байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны нөхөн сонгуульд оролцох нам, эвслийн хандивын тайланг танилцуулж байна. Холбогдох тайланг ...
"Өсвөрийн сэтгүүлч" клубын хүүхдүүдтэй уулзаж мэдээлэл өглөө.

“Өсвөрийн сэтгүүлч” клубын хүүхдүүдтэй уулзаж мэдээлэл өглөө.

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, “Өсвөрийн сэтгүүлч” клубээс хамтран зохион байгуулж буй “Мөрөөдлийн өртөө-Хишиг өдөр” өдөрлөгийн хүрээнд Хэрлэн 4-р сургуулийн 11а ...
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-т заасны дагуу Хэнтий аймгийн болон сумдын ИТХ-ын нөхөн сонгуульд  оролцох намуудын мөрийн хөтөлбөр

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-т заасны дагуу Хэнтий аймгийн болон сумдын ИТХ-ын нөхөн сонгуульд  оролцох намуудын мөрийн хөтөлбөр

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-т заасны дагуу Хэнтий аймгийн болон сумдын ИТХ-ын ...
"Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг" сэдэвт нэгдсэн удирдамжаар хийгдэх аудитыг гүйцэтгэж байна.

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” сэдэвт нэгдсэн удирдамжаар хийгдэх аудитыг гүйцэтгэж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн компанийн засаглал, үйл ажиллагааны үр ашиг, хяналтын үр нөлөөг үнэлж дүгнэж, ...
Үндэсний аудитын газрын ажлын хэсэг Хэнтий аймгийн удирдлагуудтай уулзалт хийлээ.

Үндэсний аудитын газрын ажлын хэсэг Хэнтий аймгийн удирдлагуудтай уулзалт хийлээ.

"УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН" гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд Үндэсний аудитын газрын 3-р газрын ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ