Хэнтий аймаг

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны ...
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

        Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд УИХ-ын Төсвийн ...
Дотоод сургалтыг зохион байгууллаа

Дотоод сургалтыг зохион байгууллаа

Хэнтий аймаг дахь  Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын хөтөлбөрийн дагуу "2020-2021 онд батлагдсан заавар, журмын хэрэглээ" сургалтыг зохион байгууллаа.   ...
"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН-2020" ХЭНТИЙ АЙМАГ ЦАХИМ САНАЛ АСУУЛГА

“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН-2020” ХЭНТИЙ АЙМАГ ЦАХИМ САНАЛ АСУУЛГА

САНАЛ АСУУЛГАД ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАНА УУ. Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-гаас 2020 онд санхүүжүүлсэн төсөл, арга ...
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ АЙМГИЙН ИТХ-Д ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ АЙМГИЙН ИТХ-Д ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Аймгийн ТЕЗ-аас аймгийн ИТХ-д өргөн мэдүүлсэн Хэнтий аймгийн 2021 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн ...
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

                                        ...
НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Хэнтий аймгийн Төрийн аудитын газраас нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны зарцуулалт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын ...
ЗАВСРЫН АУДИТААР БАЯН-ОВОО СУМАНД АЖИЛЛАА.

ЗАВСРЫН АУДИТААР БАЯН-ОВОО СУМАНД АЖИЛЛАА.

Хэнтий аймаг  дахь Төрийн аудитын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Төсөвт байгууллагын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд завсрын аудит хийх ...
Loading...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ