Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Иргэд, олон нийт ихээр төвлөрдөг гудамж, талбайд 2023 оны 06 сарын 20-оос 22-ны өдрүүдэд Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, үзүүлэн таниулах материал тарааж, иргэдэд мэдээлэл хүргэн, санал хүсэлтийг сонсож ажиллаа.
Мөн Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд хийх аудитын сэдвийн саналыг авч байна.
Иргэд олон нийт та бүхэн доорх холбоосоор орж саналаа өгнө үү.