Дорноговь аймаг

No posts found.
Дорноговь ТАГ - 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь ТАГ – 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2022 оны ...
Дорноговь ТАГ – 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлан

Дорноговь ТАГ – 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлан

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” Төрийн аудитын ...
Дорноговь ТАГ – “Байгууллагын нээлттэй өдөр”-ийг зохион байгууллаа

Дорноговь ТАГ – “Байгууллагын нээлттэй өдөр”-ийг зохион байгууллаа

Төрийн аудитын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор “Байгууллагын нээлттэй өдөр”-ийг аймгийн Соёмбо цогцолборт 2022 оны 12 дугаар ...
Дорноговь ТАГ – “Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын инфографик тайлан

Дорноговь ТАГ – “Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын инфографик тайлан

Тус Төрийн аудитын газраас хийсэн “Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын дүнг иргэд, олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар ...
Дорноговь ТАГ – Цагдаагийн байгууллагаас улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй “Намайг алгас” аянд нэгдлээ

Дорноговь ТАГ – Цагдаагийн байгууллагаас улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй “Намайг алгас” аянд нэгдлээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 43 дугаар зарлигт тусгагдсан архи, согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэглээнээс үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн ...
Дорноговь ТАГ - 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтууд бүрэн зохион байгуулагдлаа

Дорноговь ТАГ – 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтууд бүрэн зохион байгуулагдлаа

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтууд амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа. -Ахлах аудитор Т.Мөнхтогтох, ...
Дорноговь ТАГ – Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газартай харилцан түншийн үнэлгээг хийв

Дорноговь ТАГ – Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газартай харилцан түншийн үнэлгээг хийв

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Аудитын чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” зорилт, Дорноговь аймгийн Төрийн ...
Дорноговь ТАГ - Гэрээгээр ажиллах аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах зарлал

Дорноговь ТАГ – Гэрээгээр ажиллах аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах зарлал

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай ...