Дорноговь аймаг

Нэг ч бичлэг олдсонгүй.
Дорноговь ТАГ - “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Дорноговь ТАГ – “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын  нээлтийг ...
Дорноговь ТАГ - “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын  нээлтийг хийлээ

Дорноговь ТАГ – “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, МУЕА- ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан ...
Дорноговь ТАГ - Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайланг хүргүүлэв

Дорноговь ТАГ – Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайланг хүргүүлэв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай ...
Дорноговь ТАГ - Мөрийн хөтөлбөр болон хандивын тайлан ирүүлэх тухай

Дорноговь ТАГ – Мөрийн хөтөлбөр болон хандивын тайлан ирүүлэх тухай

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-т заасны дагуу Сонгуулийн ерөнхий хорооноос аймаг, ...
Дорноговь ТАГ – Төсвийн шууд захирагч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, ТБОНӨААН-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийж гүйцэтгэлээ

Дорноговь ТАГ – Төсвийн шууд захирагч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, ТБОНӨААН-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийж гүйцэтгэлээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.2, ...
Дорноговь ТАГ - “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын  нээлтийг хийлээ

Дорноговь ТАГ – “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар ...
Дорноговь ТАГ - “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Дорноговь ТАГ – “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” ...
Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах САНАМЖ БИЧИГ байгууллаа

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах САНАМЖ БИЧИГ байгууллаа

Тус 2 байгууллага сайн дурын үндсэн дээр хамтран ажиллагааны зарчимд тулгуурлан харилцан зөвшилцөж Санамж бичгийг байгууллаа. Талууд санамж бичгийн хүрээнд ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ