Category

Байгууллагын дүрэм, журам

Байгууллагын дүрэм журам

д/дДүрэм, журмын нэр ДугаарОгноо1“Төрийн аудитын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”А/482017.03.212“Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах,...