Category

Худалдан авах ажиллагаа

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын...

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Үндэсний аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь хэсэгт заасныг тус...

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Үндэсний аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь хэсэгт заасныг тус...

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖЭЭЧЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтад зарцуулсан хөрөнгө, үр дүнд хийж буй гүйцэтгэлийн аудитад дараах ажилд шинжээч...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга хүргүүлэх тухай             Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээч сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь ”Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудит”-д судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, мэргэжлийн...

ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн /баг/, хуулийн этгээдэд Үндэсний аудитын газар нь ”Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тусгасан...
1 2 3 11