Дорнод аймаг

Төсвийн шууд захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг танилцууллаа.

Төсвийн шууд захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг танилцууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг 2024.02.26-ны даваа гарагийн аймгийн ...
Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2023 оны "Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай" А/162 дугаар тушаалаар баталсан ...
ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан "ХАСХОМ гаргах, бүртгэх, хянах, хадгалах" ЭБАТ-уудын сургалтад байгууллагын ЭБАТ хамрагдлаа ...
Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ ...
Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид ҮАГ-аас зохион байгуулж буй "Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт" ...
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг ...
ГЭРЭЭТ АУДИТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

ГЭРЭЭТ АУДИТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 оны санхүүгийн тайлангийн аудит гүйцэтгэх түр хугацаанд ажиллах “ГЭРЭЭТ АУДИТОР”-ын ажлын байранд урьж ...
ДОРНОД АЙМГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ӨГЛӨӨ.

ДОРНОД АЙМГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ӨГЛӨӨ.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 19 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцсэн 2024 оны төсөвт Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас дүгнэлт өгч ...