Дорнод аймаг

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ, ҮР ӨГӨӨЖ СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ, ҮР ӨГӨӨЖ СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын зорилтыг хангахын тулд дараах ...
Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн хэрэгжилт, сумын татварын орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалт" сэдэвт нийцлийн ...
Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн ...
Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа.

Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа.

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа. мөрийн ...
Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланд гаргасан дүгнэлт

Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланд гаргасан дүгнэлт

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланг хянан баталгаажуулж, дүгнэлт  гаргалаа ...
Баянтүмэн, Халхгол, Чойбалсан сумдын ИТХ-ын нөхөн сонгуульд нэр дэвших нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдийн анхааралд

Баянтүмэн, Халхгол, Чойбалсан сумдын ИТХ-ын нөхөн сонгуульд нэр дэвших нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдийн анхааралд

Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Халхгол, Чойбалсан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд нэр дэвших нам, эвсэл болон бие даагчид мөрийн хөтөлбөр, ...
ТШЗ, ТТЗ, ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ТШЗ, ТТЗ, ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн Засаг даргын агентлагуудын 2023.03.27-ны өглөөний шуурхай хуралдаанд төсвийн шууд захирагч, төвлөрүүлэн захирагч болон ...
Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь төрийн аудитын газраас "Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн ...