Дорнод аймаг

ОНХС-ГИЙН АУДИТЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

ОНХС-ГИЙН АУДИТЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

МУЕА-ЫН 2022 ОНЫ "АУДИТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ" А/12 ДУГААР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН "ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ...
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН  СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг хийлээ ...
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг zoom программ ашиглан цахимаар хийлээ. Аудитын нээлтээр санхүүгийн ...
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг энд дарж танилцана уу? ...
АУДИТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

АУДИТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

АУДИТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ 2021.12.06 Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ТАБ-ын 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан Нийгмийн ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ