Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАД ГЭРЭЭГЭЭР ОРЖ АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАД ГЭРЭЭГЭЭР ОРЖ АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг ...
Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэв ГА-ын уулзалт боллоо.

Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэв ГА-ын уулзалт боллоо.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгтгэн удирдах Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн өмнөх үе ...
Дорнод аймгийн нөхөн сонгуулийн хандивын тайлангийн дүгнэлт

Дорнод аймгийн нөхөн сонгуулийн хандивын тайлангийн дүгнэлт

Дорнод аймгийн сумдын нөхөн сонгуулийн хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт ...
ОНХС-ГИЙН АУДИТЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

ОНХС-ГИЙН АУДИТЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

МУЕА-ЫН 2022 ОНЫ "АУДИТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ" А/12 ДУГААР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН "ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ...
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН  СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг хийлээ ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ