Дорнод аймаг

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт" 2023.09.28-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Сургалтыг ...
Илтгэн ярих, харилцааны ур чадвар нэмэгдүүлэх сургалтад хамрагдлаа.

Илтгэн ярих, харилцааны ур чадвар нэмэгдүүлэх сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Илтгэн ярих, харилцааны ур чадвар" нэмэгдүүлэх сургалт 2023.09.27-ны өдөр ...
“Хүүхдийн зуслангийн хувьчлал, хууль тогтоомжийн нийцэл” сэдэвт аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хүүхдийн зуслангийн хувьчлал, хууль тогтоомжийн нийцэл” сэдэвт аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хүүхдийн зуслангийн хувьчлал, хууль тогтоомжийн нийцэл”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Дорнод аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, Гэр ...
Нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэх аудитын тайланг баталгаажууллаа.

Нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэх аудитын тайланг баталгаажууллаа.

Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэхэд хийсэн ...
Нээлттэй өдөр зохион байгуулж байна.

Нээлттэй өдөр зохион байгуулж байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь аймгийн Прокурорын газар, Татварын хэлтэстэй хамтран 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Харилцагч талуудын ...
Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем Төрийн өмчит хувьцаат компаний хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хийгдэх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.  Гүйцэтгэлийн аудит ...
Завсрын аудитын сургалт хийгдлээ.

Завсрын аудитын сургалт хийгдлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Завсрын аудитын сургалт"-ыг ахлах аудитор Д.Нармандах удирдан зохион байгууллаа ...