Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Дарга, тэргүүлэх аудитораар Ц.Өсөхбаяраар ахлуулан Баяндалай, Ханхонгор сумдын ИТХ, ЗДТГ, ОНӨААҮГ-т санхүүгийн тайлангийн завсрын аудит хийж гүйцэтгэлээ. Аудитын үеэр тогтоосон ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Боловсролын салбарын захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч, нярав нарт төсвийн шинэчлэлийн бодлогыг танилцуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт зохион байгуулагдаж ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд хэрэгжүүлэх гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу "Зөрчлийн тухай хууль" -иар Өмнөговь аймгийн прокурорын газрын ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу Дарга, Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудит”-ыг ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР САНААЧЛАН "ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨХ ТӨСВИЙН БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛ" СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. “Иргэдийн төлөөх төсвийн бодлогын ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 2023.06.08-ны өдөр зохион байгуулагдсан зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулилтад Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Монгол банкны олон нийтийн санхүүгийн боловсролын төвийн эдийн засагч, мэргэжилтнүүдийн зохион байгуулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтад Өмнөговь ...