Өмнөговь аймаг

Нэг ч бичлэг олдсонгүй.
Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

"ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд  ...
Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг ...
Шинжээч сонгох урилга

Шинжээч сонгох урилга

Төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх ...
Шинжээч сонгох урилга

Шинжээч сонгох урилга

Таван толгой ХК-ны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх шинжээч сонгох урилга ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Аймгийн ИТХ-с санаачлан зохион байгуулж буй “Уураар биш Ухаанаар шийдье” уриатай нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд аудитор Т.Хишигбат “Архидан согтуурахтай тэмцэх ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

УИХ-ын даргын ахлах зөвлөх, Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор Д.Лүндээжанцан, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг нарын ...
Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/27 дугаар тушаалаар ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ