Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд хэрэгжүүлэх гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч ахмад Б.Доржхорол “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх” талаар сургалт зохион байгууллаа.