Баянхонгор аймаг

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ МОНГОЛ АРДЫН НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ МОНГОЛ АРДЫН НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 37.12-Т ЗААСНЫ ДАГУУ ӨЛЗИЙТ ...
ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ АРДЧИЛСАН НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ АРДЧИЛСАН НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 37.12-Т ЗААСНЫ ДАГУУ ӨЛЗИЙТ ...
Баянхонгор сумын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Баянхонгор сумын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Баянхонгор сумын төсвийн шууд захирагч нарын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар  “2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар” мэдээллийг ахлах аудитор ...
Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөлтэй хамтран Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөлтэй хамтран Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөлтэй хамтран “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны туршлага солилцох арга хэмжээ”-ний сургалт, хэлэлцүүлгийг  2022.04.27-2022.04.09-ний өдрүүдэд  Өлзийт, Гурванбулаг ...
Удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Баянхонгор аймгийн төсвийн шууд захирагч нарын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар  “2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар” мэдээллийг газрын дарга, ...
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ҮР ДҮНД ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙВ.

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ҮР ДҮНД ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙВ.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ  СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА,  БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д “Орон нутгийн Хурлын ээлжит бус, нөхөн, ...
Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг  хүлээн авлаа

Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хүлээн авлаа

    Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг аймгийн ИТХ-ын дарга ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ