Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020-2022 оны аудитын шийдвэрийн мэдээлэл.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020-2022 оны аудитын шийдвэрийн мэдээлэл.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020-2022 оны аудитын шийдвэрийн мэдээллийг /дашбоард/ энд дарж үзнэ үү ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэр түүний хэрэгжилтийн дашбоард.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэр түүний хэрэгжилтийн дашбоард.

Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг энд дарж үзнэ үү. Санхүүгийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг энд дарж үзнэ үү ...
Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайлнг хянаж нийтэд мэдээлэх нийцлийн аудитын тайлан

Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайлнг хянаж нийтэд мэдээлэх нийцлийн аудитын тайлан

Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайлнг хянаж нийтэд мэдээлэх нийцлийн ...
2023 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын завсрын аудитын нээлтийг хийлээ

2023 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын завсрын аудитын нээлтийг хийлээ

Нээлтэд аймгийн төвийн төсвийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар биечлэн оролцсон бол Сумдын төсөвт байгууллагын дарга, ...
"Баянхонгор аймгийн шинэ суурьшлын бүсэд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа арга хэмжээ, бүтээн байгуулалт" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Баянхонгор аймгийн шинэ суурьшлын бүсэд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа арга хэмжээ, бүтээн байгуулалт” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар "Баянхонгор аймгийн шинэ суурьшлын бүсэд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа арга хэмжээ, бүтээн байгуулалт" ...
Баянхонгор ТАГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн тайлан

Баянхонгор ТАГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн тайлан

Баянхонгор ТАГ ҮА тайлан, статистик мэдээ- татаж үзэх ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийн хагас жилийн  мэдээлэл

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийн хагас жилийн мэдээлэл

Дашбоард  (Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийн хагас жилийн  мэдээлэл) ...
“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ, ҮР ӨГӨӨЖ” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ, ҮР ӨГӨӨЖ” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын нээлтэд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Хаан банк зэрэг холбогдох байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч, мэргэжилтэн ...