Category

Аудитын үйл ажиллагаа

“Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах” уралдааны шилдэг илтгэлүүд

Д/д Илтгэлийн сэдэв Оролцогч 1 Төрийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод хариуцлагатай байдлыг сайжруулах нь Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитор...

“ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ” аудитын тайлан-Инфографик

“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” аудитын тайлангаас бэлтгэсэн инфографик мэдээлэл. Tags: Үндэсний Аудитын Газар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020-2022 оны аудитын шийдвэрийн мэдээлэл.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020-2022 оны аудитын шийдвэрийн мэдээллийг /дашбоард/ энд дарж үзнэ үү.

Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашигт аудит хийж эхэллээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай”...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд гүйцэтгэсэн аудитын шийдвэр түүний хэрэгжилтийн дашбоард.

Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг энд дарж үзнэ үү. Санхүүгийн аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг энд дарж үзнэ үү.

Төрөөс нийгмийн халамжийн талаар баримталж буй бодлого, стратегийн арга хэмжээний төлөвлөлт, үр нөлөөнд аудит хийж эхэллээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.5 дахь зүйлийг үндэслэн мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд...

“УЛС БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙХ ЗАВСРЫН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үндэслэн Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Багахангай дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн...

“Татан буугдсан банктай холбоотой шийдвэрүүдийн хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлт боллоо

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 09 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан...
1 2 3 11