Category

Нөхөн сонгууль

ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМ, НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн болон дахин сонгуульд оролцсон улс төрийн нам, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлан болон нэг сая ба түүнээс дээш...

Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайлнг хянаж нийтэд мэдээлэх нийцлийн аудитын тайлан

Орон нутгийн 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайлнг хянаж нийтэд мэдээлэх нийцлийн аудитын тайлантай танилцахыг хүсвэл  энд...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОРОН НУТГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, ТЭДГЭЭРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАН

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2023 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ, НАМ, ЭВСЛИЙН...

Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа.

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа. мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт Tags: Дорнод аймаг

Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланд гаргасан дүгнэлт

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланг хянан баталгаажуулж, дүгнэлт  гаргалаа. ХАНДИВЫН ДҮГНЭЛТ Tags: Дорнод аймаг

НАМ ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нөхөн сонгууль явагдах болсонтой холбогдуулан Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д заасны дагуу нам,...

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны нөхөн сонгуульд оролцох нам, эвслийн хандивын тайланг танилцуулж байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны нөхөн сонгуульд оролцох нам, эвслийн хандивын тайланг танилцуулж байна. Холбогдох тайланг доорх линк-ээр орж харна уу....

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН Хүснэгт-1 д/д Тойрог Тойргийн № Нэр дэвшүүлсэн нам, эвслийн...
1 2