Day

3-р сар 23, 2022

УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн ЗДТГ болон СТСХ-ийн холбогдох ажилтнуудтай аймгийн ТЕЗ-ийн харьяа төсвийн шууд захирагчдын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа,...

СУРГАЛТ, УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны харилцагч талуудын оролцооны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан хууль хяналтын байгууллагатай хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилтыг хангах арга хэмжээний хүрээнд Аймгийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын...

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлтийг 2022 оны 03 дугаар...

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг 2022 оны...

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ- АУДИТ үзэсгэлэн

Tags: Үндэсний Аудитын Газар