Нийслэл

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.4, ...
ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр                                                                     Улаанбаатар хот 1.Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн ...
ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                              Улаанбаатар хот 1.Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн төсвийн ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТУУДЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТУУДЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.5 дахь зүйл, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 ...
МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

...
ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын шинээр томилогдсон албан хаагчдын тангараг өргөх ёслолын арга хэмжээ 2023 оны 11 дугаар сарын 24-ны өдөр цахимаар ...