Category

Сонгууль-2024

Бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах хугацаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэх цаг хугацааны хуваарийг танилцуулж...

Үндэсний аудитын газар улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, 5 хоногийн дотор засаж ирүүлэх зөвлөмж өглөө

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт ирүүлснийг хянаж урьдчилсан...

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдийг хандивын тайлангаа ирүүлэх мэдээлэл хүргүүлж байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчид хандивын тайлангийн мэдээлэл болон маягтыг Үндэсний аудитын...

Үндэсний аудитын газарт улс төрийн 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө хянуулахаар ирүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт ирүүлснийг хүлээн авлаа....

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох нам эвслийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргахаар Үндэсний аудитын газарт хүлээн авч эхэллээ

Төрийн аудитын тухай хууль, Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их хурлын 2024...

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвших нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр хүлээн авахтай холбоотой мэдээлэл

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвших нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд дүгнэлт гаргахад шаардагдах мөрийн хөтөлбөр (Хэвлэмэл 3 хувийн 1%-ийг Үндэсний аудитын газарт,...

УИХ-ын 2024 оны сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвслийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллага Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах  ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Тус аудитын...

Ардчилсан институт, хүний эрхийн газрын зөвлөхүүдтэй уулзалт зохион байгуулав

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн зохион байгуулалт, эрх зүйн орчны асуудлаар мэдээлэл авч, санал солилцохоор Монгол Улсад ажиллаж буй Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага...

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

Үндэсний аудитын газар Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1-д “Төрийн аудитын дээд байгууллага нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс сонгуульд...
1 2