Архангай аймаг

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргахад анхаарах асуудал, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, буцаан олголтын талаар Аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын ...
УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилгоор “2023-2024 оны ...
ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор Н.Алтантуяа өнгөрсөн жилийн санхүүгийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн мэдээ болон энэ оны ...
ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

-Санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар аргачлал, гүйцэтгэх болон тайлагнах үе шатанд анхаарах асуудлууд сэдвээр аудитын менежер Д.Нэргүйбаатар 2024.01.10-ны өдөр сургалт зохион ...
АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023-2024 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023-2024 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилгоор “2023-2024 оны ...
ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Мэргэжлийн тасралтгүй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн А.Булганчимэг “Алсын хараа-2050” урт хугацааны ...
АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР

АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны зорилтыг ...
"ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ" АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар ...