Архангай аймаг

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Мэргэжлийн тасралтгүй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн А.Булганчимэг “Алсын хараа-2050” урт хугацааны ...
АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР

АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны зорилтыг ...
"ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ" АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар ...
ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

Төрийн аудитын тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх журмын дагуу Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт шинээр томилогдсон аудитор ...
ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын "Авлигын эсрэг 2023 оны төлөвлөгөө"-ний хүрээнд зохион байгуулсан "Авлигагүй ирээдүй-Бидний оролцоо" сэдэвт гар зургийн уралдааны дүн гарлаа ...
ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь МУЕА-ын 2023 оны А/75 тушаалаар эрүүл мэнд, боловсролын салбарын байгууллагын 2023 оны санхүүгийн ...
"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ" ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь төрийн аудитын газрын 2023 оны “Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах стратегийн төлөвлөгөө“-ний хүрээнд байгууллагын үйл ...
СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Мэргэжлийн тасралтгүй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХО-ын хэлтсийн мэргэжилтэн С.Дархижав “Алсын хараа-2050, ...