Архангай аймаг

ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэсээс зохион байгуулсан сургалтын үеэр аймаг сумдын засаг ...
Орон нутгийн  2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах аудит хийлээ.

Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах аудит хийлээ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн ...
Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.18/

Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.18/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар аргачлал” сэдвээр ахлах аудитор ...
Уулзалт зохион байгуулав.  /2022.11.18/

Уулзалт зохион байгуулав. /2022.11.18/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Аймгийн 2023 оны Төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах аудитыг хийгдэж байгаатай холбогдуулан аймгийн 2023 оны ...
Сургалт зохион байгуулав. /2022.11.16/

Сургалт зохион байгуулав. /2022.11.16/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас санхүүгийн тайлангийн аудитаар  тогтоосон төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг fas.audit.mn цахим системд шивэхтэй ...
Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.10/

Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.10/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Хувь хүний хөгжил” сэдэвт сургалтыг Архангай аймгийн ...
Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.03/

Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.03/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Хувийн санхүүгийн төлөвлөлт” сэдэвт сургалтыг Архангай аймаг ...
Аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн төлөвлөгөөт “Халамжийн сангаас хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа олгосон үйлчилгээний хэрэгжилт”-д хийсэн гүйцэтгэлийн ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ