Орхон аймаг

"Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2022 ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ойн арга хэмжээний хүрээнд "Явган алхалт" зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ойн арга хэмжээний хүрээнд “Явган алхалт” зохион байгууллаа.

     Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол улсад төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн нэрэмжит “Явган ...
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН АЖЛЫН БАЙРАНД МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЗАР

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН АЖЛЫН БАЙРАНД МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЗАР

2022 оны 10 дугаар сарын 20                                                     Орхон аймаг  Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж ...
Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд чанарын баталгаажуулалт хийлээ.

Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд чанарын баталгаажуулалт хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас аудитын менежер Н.Батсайхан, ахлах аудитор Б.Өлзий, Ү.Төгсжаргал, ...
“Орхон аймагт хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөр, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

“Орхон аймагт хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөр, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д ...
“Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй нийцсэн эсэх, чанар, үр дүн, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

“Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй нийцсэн эсэх, чанар, үр дүн, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д ...
“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцлоо.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцлоо.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд аймгийн ЗД-ын орлогч А.Түвшинжаргалын ирүүлсэн албан тоот, удирдамж, зургын дагуу 2022.04.23-ны өдөр 11 ...