Орхон аймаг

"Газрын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, газар олголтын асуудал" сэдэвт гүйцэтгэл нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

“Газрын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, газар олголтын асуудал” сэдэвт гүйцэтгэл нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

"Газрын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, газар олголтын асуудал" сэдэвт гүйцэтгэл нийцлийн аудитын нээлт хийлээ. Аудитын нээлтэнд Орхон аймаг дахь Төрийн ...
“САНХҮҮ- НИЙЦЛИЙН АУДИТАД ХАРИЛЦАГЧ ТАЛУУДЫН АНХААРАХ АСУУДАЛ” сэдвээр сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

“САНХҮҮ- НИЙЦЛИЙН АУДИТАД ХАРИЛЦАГЧ ТАЛУУДЫН АНХААРАХ АСУУДАЛ” сэдвээр сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд болон Боловсрол, ...
"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 ...
Үндэсний аудитын газрын аудитын менежерүүд Орхон аймагт томилолтоор ажиллав.

Үндэсний аудитын газрын аудитын менежерүүд Орхон аймагт томилолтоор ажиллав.

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын аудитын удирдлагын менежер ...
Албан хаагчид "Харилцаа, харилцааны ур чадвар" сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.

Албан хаагчид “Харилцаа, харилцааны ур чадвар” сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.

Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр аймгийн Насан туршдаа суралцахуйн төвийн багш Т.Мөнхчимэгээс " ...