Tag

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Дарга, тэргүүлэх аудитораар Ц.Өсөхбаяраар ахлуулан Баяндалай, Ханхонгор сумдын ИТХ, ЗДТГ, ОНӨААҮГ-т санхүүгийн тайлангийн завсрын аудит хийж гүйцэтгэлээ. Аудитын үеэр тогтоосон төлбөрийн акт, албан шаардлага зөвлөмжийн...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 онд хэрэгжүүлэх гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Зөрчлийн тухай хууль” -иар Өмнөговь аймгийн прокурорын газрын Зөрчлийн хэргийг хянан шалгах хяналтын...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу Дарга, Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудит”-ыг Сэврэй, Мандал-Овоо, Манлай, Цогт-Овоо, Цогтцэций...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР САНААЧЛАН “ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨХ ТӨСВИЙН БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. “Иргэдийн төлөөх төсвийн бодлогын шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүү лгийг Өмнөговь аймаг...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 2023.06.08-ны өдөр зохион байгуулагдсан зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулилтад Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон оролцлоо. Энэхүү дадлага...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Монгол банкны олон нийтийн санхүүгийн боловсролын төвийн эдийн засагч, мэргэжилтнүүдийн зохион байгуулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтад Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

“Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн төлөвлөлтийн зарим асуудал” зөвлөгөөний хүрээнд төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, УСНББОУС, төсвийн үр ашигтай төлөвлөх аргууд, төсвийн гүйцэтгэлд тавих...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймгийн төсвийн захирагч, санхүүгийн ажилтнуудын хамрагдсан зөвлөгөөнд Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ц.Өсөхбаяр 2023 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын талаарх...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бүх нийтээр мод тарих аянд нэгдэж 100 ширхэг мод тарилаа. Tags: Өмнөговь...
1 2 3 10