Tag

Өмнөговь аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

“ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд  аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтсийн хөдөлмөр,...

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт,...

Шинжээч сонгох урилга

Төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх. Tags: Өмнөговь аймаг

Шинжээч сонгох урилга

Таван толгой ХК-ны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх шинжээч сонгох урилга. Tags: Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Аймгийн ИТХ-с санаачлан зохион байгуулж буй “Уураар биш Ухаанаар шийдье” уриатай нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд аудитор Т.Хишигбат “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийн тухай албан хаагчдад...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

УИХ-ын даргын ахлах зөвлөх, Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор Д.Лүндээжанцан, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг нарын бэлтгэсэн Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэл,...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын талаарх ерөнхий ойлголтууд сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын багийн Ахлах аудитор С.Шийлэгмаа нь төлөвлөгөөнд туссаны дагуу “Гүйцэтгэлийн аудитын тухай ерөнхий ойлголтууд” сэдвээр дотоод сургалтыг зохион...

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/27 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” –д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа. Нээлтийн...
1 2 3 8

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ