Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Монгол банкны олон нийтийн санхүүгийн боловсролын төвийн эдийн засагч, мэргэжилтнүүдийн зохион байгуулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтад Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитор Н.Хулан хамрагдаж батламж гардан авлаа.