Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Зөрчлийн тухай хууль” -иар Өмнөговь аймгийн прокурорын газрын Зөрчлийн хэргийг хянан шалгах хяналтын прокурор Г.Ганбаяр сургалт зохион байгууллаа.