Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР САНААЧЛАН “ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨХ ТӨСВИЙН БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Иргэдийн төлөөх төсвийн бодлогын шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүү лгийг Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, ЗДТГ хамтран зохион байгууллаа.

Тус хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчээр Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат, хэлэлцүүлгийн зочин илтгэгчээр УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны ахлах зөвлөх Э.Алтанзул, Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах шинжээч Т.Батсүх, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Наранчимэг, Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын менежер Х.Баярмаа, аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ч.Батчулуун, аймгийн ХБТХОХ-ийн дарга О.Эрдэнэ-Өрнөх нар ажиллалаа.

Хэлэлцүүлэг нь орон нутагт төсвийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх арга зам, төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэхэд төрийн аудитын байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Өмнөговь аймгийн ИТХ, ЗДТГ-ын албан хаагчид, сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Санхүү албаны дарга нар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Статистикийн хэлтсийн төлөөллүүд тус хэлэлцүүлэгт оролцлоо.