Tag

Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ойн арга хэмжээний хүрээнд “Явган алхалт” зохион байгууллаа.

     Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол улсад төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн нэрэмжит “Явган алхалт”-ыг Орхон аймгийн Биеийн тамир...

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН АЖЛЫН БАЙРАНД МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЗАР

2022 оны 10 дугаар сарын 20                                                     Орхон аймаг  Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.  Нэг. Төрийн албаны тухай...

Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд чанарын баталгаажуулалт хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас аудитын менежер Н.Батсайхан, ахлах аудитор Б.Өлзий, Ү.Төгсжаргал, Г.Цогтбаатар, Ч.Ариунаа нар Орхон аймаг...

“Орхон аймагт хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөр, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Орхон...

“Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй нийцсэн эсэх, чанар, үр дүн, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Орон...

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрийн...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцлоо.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд аймгийн ЗД-ын орлогч А.Түвшинжаргалын ирүүлсэн албан тоот, удирдамж, зургын дагуу 2022.04.23-ны өдөр 11 дүгээр хорооллын ар тал дахь...

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Улс,...

“Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2022...

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг цахимаар /Zoom/ 2021.11.11-нд шалгагдагч этгээдүүдийг 3 хувааж зохион байгууллаа. Үүнд: 1. Босоо тогтолцоотой...
1 2 3 4 5

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ