Tag

Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид Үндэсний аудитын газарт 2023.11.02-2023.11.03-ны өдрүүдэд ажиллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид Үндэсний аудитын газарт 2023.11.02-2023.11.03-ны өдрүүдэд ажиллаа. Үүнд: 1. Санхүү-нийцлийн аудитын газрын үйл ажиллагаатай танилцаж, аудитын менежерүүдээс...

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга. Tags: Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлага, нятглан бодогч нарт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын удирдлага, нятлан бодогчдод 2023 оны 06 сарын 23-ны өдөр 2022 оны санхүүгийн тайланд...

Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/04 дүгээр...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Иргэд, олон нийт ихээр төвлөрдөг гудамж, талбайд 2023 оны 06 сарын 20-оос 22-ны өдрүүдэд Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, үзүүлэн таниулах материал тарааж,...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

          Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн алба, нятлан бодогчид, ЗДТГ-ын албан хаагчдад 2023 оны...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант сумын төсвийн байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтнууд, ЗДТГ-ын албан хаагчдад 2023 оны 06 сарын 21-ны өдөр 2022...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв сонголтод иргэн та саналаа өгнө үү?

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд хийх аудитын сэдвийн саналыг авч байна. Орхон аймгийн иргэн та олон нийтийн анхааралд байгаа, үнэн зөв хариу...

“Байгалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ”-д хийх нийцлийн аудитын...
1 2 3 6