Tag

Орхон аймаг

Үндэсний аудитын газрын аудитын менежерүүд Орхон аймагт томилолтоор ажиллав.

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын аудитын удирдлагын менежер Л.Мөнхцацрал, Гүйцэтгэл-Нийцлийн аудитын газрын аудитын...

Албан хаагчид “Харилцаа, харилцааны ур чадвар” сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.

Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр аймгийн Насан туршдаа суралцахуйн төвийн багш Т.Мөнхчимэгээс ” Харилцаа, харилцааны ур чадвар” сэдвээр...

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ний өдөр зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас салбар, салбарын удирдлага, нягтлан бодогчидтой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын нятлан бодогчид, Эрүүл мэдийн салбарын удирдлага, нягтлан бодогчид, орон нутгийн төсвийн байгууллага, ОНӨҮГ-н...

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид Үндэсний аудитын газарт 2023.11.02-2023.11.03-ны өдрүүдэд ажиллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид Үндэсний аудитын газарт 2023.11.02-2023.11.03-ны өдрүүдэд ажиллаа. Үүнд: 1. Санхүү-нийцлийн аудитын газрын үйл ажиллагаатай танилцаж, аудитын менежерүүдээс...

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулга. Tags: Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлага, нятглан бодогч нарт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Соёл, урлагийн салбарын байгууллагуудын удирдлага, нятлан бодогчдод 2023 оны 06 сарын 23-ны өдөр 2022 оны санхүүгийн тайланд...
1 2 3 7