“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №4 – Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар

Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдүгээр газрын Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр “Аудитын тухай ярилцъя” подкастын 4-дүгээр дугаарт оролцож Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ