Tag

Үндэсний Аудитын Газар

Бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах хугацаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэх цаг хугацааны хуваарийг танилцуулж...

Үндэсний аудитын газар улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, 5 хоногийн дотор засаж ирүүлэх зөвлөмж өглөө

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт ирүүлснийг хянаж урьдчилсан...

Үндэсний аудитын газар Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтарсан уулзалт хийлээ

Үндэсний аудитын газар болон Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт хооронд 2023 онд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хэрэгжилтийг хангах, 2024 оны хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлох...

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдийг хандивын тайлангаа ирүүлэх мэдээлэл хүргүүлж байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчид хандивын тайлангийн мэдээлэл болон маягтыг Үндэсний аудитын...

“ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тооны зар

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

Үндэсний аудитын газарт улс төрийн 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө хянуулахаар ирүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт ирүүлснийг хүлээн авлаа....

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох нам эвслийн мөрийн хөтөлбөрт дүгнэлт гаргахаар Үндэсний аудитын газарт хүлээн авч эхэллээ

Төрийн аудитын тухай хууль, Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их хурлын 2024...

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Загджав УИХ-ын нэгдсэн чуулганд аудитын тайлангуудыг танилцууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны хаврын ээлжит чуулганы 2024.03.21-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2023 оны биелэлт,...

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвших нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр хүлээн авахтай холбоотой мэдээлэл

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвших нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд дүгнэлт гаргахад шаардагдах мөрийн хөтөлбөр (Хэвлэмэл 3 хувийн 1%-ийг Үндэсний аудитын газарт,...
1 2 3 55