“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №6 – АУДИТОР ГЭЖ ХЭН БЭ?

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №6

Аудиторуудын хийдэг ажил, чиг үүрэг, зарчим болон ёс зүйн хэм хэмжээний талаар ҮАГ-ын аудитын менежер Х.Баярмаа, Н.Батсайхан, ахлах аудитор Б.Хишигтогтох нар ярилцлаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ