“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №5 – Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлт, үнэ тарифын зохицуулалт, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит

 

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ №5 – Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлт, үнэ тарифын зохицуулалт, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитийн талаар Аудитын гуравдугаар газрын аудитын менежер Б.Саруул болон ахлах аудитор И.Туяадарь нар танилцууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ