Tag

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-аас 2025 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн санал авч байна

Төрийн аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.4-т заасны дагуу “Төрийн аудитын байгууллагын аудитын сэдэвт санал авах хугацаанд иргэд, олон нийтээс ирүүлсэн саналыг үндэслэнэ” гэж...

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГАД

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх хэсэгт заасны дагуу аймаг, сум дахь сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл...

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын алба хаагчид АНТАГ-ын хэмжээнд анхны мэргэшсэн аудитор хамт олон боллоо

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон “Найрамдал төсөл”-ийн хүрээнд Европын холбооны санхүүжилтээр ММНБИ-тэй “Захиалгат сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээ байгуулан, мэргэшсэн аудиторын эрх олгох...

Дархан-Уул аймагт “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” зохион байгуулагдлаа

Төвийн бүсийн аймгууд дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчдад зориулсан “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” арга хэмжээ Дархан-Уул аймагт боллоо. Сургалтад Дархан-Уул, Хөвсгөл, Орхон, Булган, Сэлэнгэ аймаг дахь...

ММНБИ-ээс зохион байгуулсан “Хангайн бүс-2024” сургалтад хамрагдлаа

Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2024” сэдэвт хангайн бүсийн аймгуудын нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засгийн ажилтны сургалт, зөвлөгөөн 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Орхон аймагт зохион...

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймаг, сумдын Засаг дарга нартай уулзалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 оныг “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах” жил болгох зорилтыг дэвшүүлсэн. Тус зорилтын хүрээнд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын...

Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах удирдамж баталлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төр, нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирол, хор уршгийг нөхөн төлүүлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах, харилцан...
1 2 3 15