Tag

Дархан-Уул аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-ын үйл ажиллагаатай танилцаж, харилцан туршлага солилцлоо

Бразил Улсын Рио Де Жанейро хотод болсон АДБ-ын 24 их хурлын “Харилцан туршлага солилцох нь бүгдэд ашиг тустай” уриан дор Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын...

Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газар Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-т ажиллаа

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”,  “Аймаг дахь төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үүнд АОУС 505, Хөндлөнгийн тулган баталгаажуулалт-Ахлах аудитор...

Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитын нээлт хийлээ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан “Төсвийн захирагчдын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн завсрын үеийн аудит хийх”...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан “Төрийн албан...

“Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх” нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Төрийн аудитын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуулийн дагуу “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх” нийцлийн аудитын нээлтийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Нээлтэд дарга,...

ҮАГ-аас зохион байгуулсан илтгэлийн уралдаанд аудитор О.Мягмарсүрэн амжилттай оролцож “ТЭРГҮҮН” байр эзэллээ

Үндэсний аудитын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зохион байгуулсан “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах нь” сэдэвт илтгэлийн уралдаанд Дархан-Уул...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аудитор Н.Отгонцэцэг “АОУС 500, Аудитын нотлох зүйл”, “АОУС501, Аудитын нотлох зүйл-Сонгосон...

Дотоод сургалт зохион байгуулалт

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аудитор О.Мягмарсүрэн “АОУС 402, Үйлчилгээний байгууллагыг ашигладаг аж ахуйн нэгжтэй холбоотой...

ММНБИ-ээс “Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2023” сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

ММНБИ-ээс “Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2023” сургалт зөвлөгөөнийг “MonICPA Leadership Academy” хөтөлбөрийн хүрээнд 06 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд бүсчилсэн байдлаар Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдлаа. Хангайн бүсийн...
1 2 3 12