Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл хандивын тайлангаа ирүүлнэ үү