Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцож байгаа нам, эвслүүд мөрийн хөтөлбөрөө ирүүлнэ үү