ММНБИ-ээс зохион байгуулсан “Хангайн бүс-2024” сургалтад хамрагдлаа

Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2024” сэдэвт хангайн бүсийн аймгуудын нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засгийн ажилтны сургалт, зөвлөгөөн 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Орхон аймагт зохион байгуулагдлаа. Энэхүү зөвлөгөөнд ММНБИ-ийн Ерөнхийлөгч Б.Түвшин, гүйцэтгэх захирал Б.Оюунбаатар, удирдах зөвлөлийн гишүүн Л. Энх-Амгалан, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, төслийн зөвлөх Г.Цэрэнжаргал, “Coach lab” сургагч багш Э.Чинзориг нар болон бүсийн аймгуудын нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засагчдын төлөөлөл 450 орчим хүн оролцлоо. Уг зөвлөгөөнд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын алба хаагчид бүрэн хамрагдлаа.