Дархан-Уул аймагт “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” зохион байгуулагдлаа

Төвийн бүсийн аймгууд дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчдад зориулсан “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” арга хэмжээ Дархан-Уул аймагт боллоо. Сургалтад Дархан-Уул, Хөвсгөл, Орхон, Булган, Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт 55 албан хаагч хамрагдав.
Үндэсний аудитын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол сургалтыг нээж, “Төрийн аудитын байгууллагын хөгжлийн чиг хандлага, бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдвээр, Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд “Гүйцэтгэлийн аудит хийхэд анхаарах асуудал, аудитын баримтжуулалт, олон улсын туршлага, бодлогын хэрэгжилтэд аудит хийхэд баримтлах зарчим” сэдвээр, Чанарын баталгаажуулалтын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ж.Батсайхан “Төрийн аудитын байгууллагын чанарын удирдлагын тогтолцоо, түүний хөгжил төлөвшил, цаашдын чиг хандлага” сэдвээр тус тус илтгэл танилцууллаа.