Tag

Хэнтий аймаг

Хэнтий Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2019

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тайлан  Tags: Хэнтий аймаг

Хэнтий гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2019

  Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 1  Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2 Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 3 Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 4 Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 5 Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 6...

Тайлан

Аудитын тайлан Тайлан 1 Тайлан 1 Тайлан 1 Тайлан 1 Тайлан 1 Тайлан 1 Тайлан 1 Tags: Хэнтий аймаг

Мэндчилгээ

              Түүх домгийн өлгий, хөгжил дэвшлийн түүчээ болсон эх сайхан нутагтаа их баяр цэнгэлийн дээдийг эдэлж, дэнж хотойтол сайхан...

“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН-2020” ХЭНТИЙ АЙМАГ ЦАХИМ САНАЛ АСУУЛГА

САНАЛ АСУУЛГАД ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАНА УУ. Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гаас 2020 онд санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит...

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д нийцлийн аудит хийлээ.

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Хэнтий аймаг дахь Төрийн Аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалтад нийцлийн аудитыг  хийж гүйцэтгэв.  Аудитаар...

Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан баталгаажууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/53 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нийслэл, аймаг дахь Төрийн аудитын газруудын 2020 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-г үндэслэн “Аймаг, сумын Иргэдийн...

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

                                             ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН...

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Хэнтий аймгийн Төрийн аудитын газраас нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны зарцуулалт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Аудитын менежер, нийцлийн алба...
1 2 3