banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д нийцлийн аудит хийлээ.

2020-12-03

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д нийцлийн аудит хийлээ.

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Хэнтий аймаг дахь Төрийн Аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалтад нийцлийн аудитыг  хийж гүйцэтгэв.  Аудитаар ОНХС-ийн 2019 оны орлого бүрдүүлэлт, хуваарилалт болон хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, санхүүжилт, хяналт тайлагналыг аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, СТСХ, багийн Засаг дарга, ИНХ-ыг хамруулан шалгав.

Аудитыг заасан хугацаанд хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан, аудитын тайлан, судалгаа, акт, албан шаардлагыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж ажиллалаа.

 Аудитын тайланг Эндээс татаж үзнэ үү.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга