Өмнөговь аймаг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн төвийн Улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн ...
АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын захиалгаар төсөвт байгууллага, орон нутгийн өмчит болон өмчийн ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

"Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн" -д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг визуал, ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Монгол Улсад Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ойд зориулан ...
Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

"ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд  ...
Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг ...
Шинжээч сонгох урилга

Шинжээч сонгох урилга

Төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх ...