Завхан аймаг

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн ...
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  бүрэн эрхийн хүрээнд Төсвийн тухай хуулийн ...
Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/99 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр заалтаар хатуу хөл хорио тогтоосон ...
Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/97 дугаар захирамжийн 1 дүгээр заалтаар хатуу хөл хорио тогтоосон ...
Хатуу хөл хорио тогтоох тухай

Хатуу хөл хорио тогтоох тухай

Ковид-19 цар тахлын сэжигтэй тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан ойрын хавьтлыг тогтоож халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021 оны 04 дүгээр сарын ...
Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр аймгийн нутаг дэвсгэр, нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 10-ны ...
Улиастай, Тосонцэнгэл сумыг гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Улиастай, Тосонцэнгэл сумыг гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр халдварын тархалтын "Улаан түвшин"-д шилжсэнтэй холбогдуулан Коронавируст халдвар (Ковид-19) илэрсэн Улиастай, Тосонцэнгэл сумын нутаг дэвсгэрт 2021 ...
Шинжээч сонгон шалгаруулах тухай

Шинжээч сонгон шалгаруулах тухай

“Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” аудитад Шинжээч сонгох зарлал 2021 оны 03 дугаар сарын ...