Завхан аймаг

“ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС 2019, 2020 ОНД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ ГАЗРУУДАД НЬ ХҮРГҮҮЛЭВ.

“ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС 2019, 2020 ОНД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ ГАЗРУУДАД НЬ ХҮРГҮҮЛЭВ.

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2019, 2020 онд олгосон зээлийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь дуусган аудитын ...
ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ.

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ.

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын үйл ажиллагаа улсын хэмжээнд цахимаар зохион байгуулагдлаа. Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын ...
“Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.

“Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.

“Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь дуусган тайлан, судалгааг ...
Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгаж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгаж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/100 дугаар захирамжийн 1 дүгээр заалтаар хатуу хөл хорио тогтоосон ...
Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, зарим арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн ...
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан  бүрэн эрхийн хүрээнд Төсвийн тухай хуулийн ...
Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/99 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр заалтаар хатуу хөл хорио тогтоосон ...
Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Хатуу хөл хорио тогтоосон хугацааг сунгах тухай

Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/97 дугаар захирамжийн 1 дүгээр заалтаар хатуу хөл хорио тогтоосон ...