Төрийн аудитын газраас Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах стратеги төлөвлөгөөний дагуу аудитын үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийг оролцоог нэмэгдүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Тус арга хэмжээнд Төрийн аудитын газрын хамт олон, МУИС-ийн Завхан сургууль, Оюунлаг таны туслагч, Өрнөх сүлжээ, Туна тэргэл сан, Сэтгэлийн гоёл, Амар амьдрал, Хараагүйчүүдийн Завхан салбар, Ахмадын хороо, Ахмад мэргэжилтний холбоо, Хөгжлийн шийдэл, Хөдөөгийн шинэчлэлийн фермерүүдийн холбоо, ХАҮТанхим, Хил хязгааргүй бүсгүйчүүд, Очирваанийн эрүүл ирээдүй, Эрдэнэ далай булаг зэрэг Төрийн бус байгууллагууд болон иргэдийн төлөөлөл оролцлоо.

Тус уулзалт хэлэлцүүлгээс Төрийн аудитын газар дараах чиглэлүүдээр хамтран ажиллахаар боллоо. Үүнд:

  • Аудитын сэдэв саналыг авахад
  • Аудитын тайлангийн шийдвэрийн биелэлтийг хангахад
  • Ил тод байдлыг сайжруулах зэрэг чиглэлүүд болно.

Мөн МУИС-ын Завхан сургуультай хамтран судлаач багш нарын эрдэм шинжилгээ судалгааны материалыг ашиглах, хамтран хийх, багш оюутнуудад мэдээлэл хүргэх зэрэг ажлуудыг хамтарч хийхээр ярилцлаа.

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 онд аудит хийх сэдвийн саналыг иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ирэх 6 дугаар сард авч ажиллахаар тохиролцлоо.