Завхан аймаг

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА /2019.01.03/

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА /2019.01.03/

Завхан аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын аудитын менежер Г.Хашцэцэг, СТА-ын багийн ахлах аудитор Д.Оюунжаргал, аудитор Б.Жалбаа нар өөрийн болон ХАК-иудын ...